Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest: FH MEKM Marek Mazur, Pustków 481,39-205 Pustków

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas mail na adres: info@modernclock.pl, lub listownie: FH MEKM Marek Mazur, Pustków 481, 39-205 Pustków

Wszelke Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta, w związku z realizacją zamówienia

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez FH MEKM Marek Mazur?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zamówienia złożonego w sklepie www.modernclock.pl
 w tym również do kontaktowania się z Tobą w celach związanych z realiacją zamówienia