baner_regulamin.jpg

1. Oznaczenie przedsiębiorcy

Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.modernclock.pl. jest: Firma Handlowa MEKM Marek Mazur. z siedzibą w Pustków 481, 39-205 Pustków (zwana dalej MEKM), posiadająca REGON180253862, oraz NIP: 872-199-10-19. Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępnej pod adresem: www.ceidg.gov.pl

2. Zasady działania sklepu internetowego Modern-Clock

MEKM prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet. W sprzedaży znajdują zegary ścienne kwarcowe Modern-Clock.

3. Zamawianie towarów

3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.sklep.modernclock.pl

3.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo opisane. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany jak i inne użyteczne informacje.
3.3 Produkt standardowy - to produkt który widnieje na liście kategori produktów oraz na stronie produktu jako domyślny
3.4 Produkt personalizowany - to produkt który klient może skomponować wg własnego pomysłu z dostepnej bazy materiałów i kolorów które są udostępnione na stronie internernetowej. Produkt personalizowany to także taki na kórym w sposób trwały naniesiono wszelkie oznaczenia, tekst, grafikę lub zdjęcie wg wymagań klienta i zgodnie z jego dyspozycją.

4. Zakupy w sklepie internetowym – Modern-Clock

4.1. Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonę „DODAJ DO KOSZYKA”.

4.2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku na górze strony.

4.3. Po wybraniu opcji "Realizuj zamówienie”, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane niezbędne do wysyłki zamówionego towaru.

4.4. Przez zalogowanie Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie, złożone zamówienie, zapamiętanie adresów wysyłek, możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze sklepu.

4.5. Po wybraniu sposobu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych należy wybrać sposób dostawy/płatności.

4.6. Klient ma możliwość wybrania następujących rodzajów płatnosci: płatności online (płatność kartą płatniczą lub przelew poprzez serwis PayU) lub opłacenia przesyłki przy odbiorze jak również dokonania zapłaty poprzez zwykły przelew bankowy.

4.7. W przypadku konieczności poprawienia lub zmiany sposobu dostawy/płatności należy kliknąć inny wybrany sposób dostawy/płatności.

4.8. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.

4.9. E-mail potwierdzający wpłynięcie zamówienia Klienta zostanie wysłany na adres e-mailowy podany w danych logowania. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma indywidualny numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

4.10. MEKM może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, w celu potwierdzenia zamówienia.

5. Ceny

Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez MEKM zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych. MEKM zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

6. Dostępność zamówionych towarów

Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

7. Sposób odbioru zamówienia i czas realizacji zamówienia

8.1. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu – w przypadku przesyłki opłacanej przy odbiorze. W przypadku płatności online – po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto MEKM (za pośrednictwem serwisu PayU.pl) lub po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku MEKM jeśli klient wybrał zapłatę poprzez zwykły przelew bankowy. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres, towar wysłany zostanie do Klienta w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych. 

W przypadku wyboru jako formy płatności przelew lub przelew on-line (przelew lub płatność kartą płatniczą) realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie na konto sklepu internetowego.

8.2. Dostarczaniem zamówień zajmuje się firma kurierska SIÓDEMA oraz Poczta Polska – przewidywany czas dostawy to jeden dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 3-4 dni roboczych.

8. Formy płatności za zamówienie

8.1. Za pobraniem: zapłata następuje do rąk doręczyciela przy odbiorze przesyłki kurierskiej lub pocztowej.

8.2. Płatność PayU: szybkie przelewy dokonane przy użyciu serwisu PayU.pl. Cechą szybkich przelewów jest to, że po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, aby dokonać transferu pieniędzy.

8.3 Zwykły przelew bankowy - zapłata następuje przelewm na rachunek podany przy finalizacji zamówienia.

8.4. Karta płatnicza: Klient musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie płatności w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który wydał kartę). Płatność kartą płatniczą odbywa się za pośrednictwem serwisu PayU.pl.

9. Wykonanie umowy – termin 

MEKM zobowiązuje się do przekazania towaru do spedycji w terminie do 2 dni roboczych, od poprawnego złożenia zamówienia lub, w przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia, do poinformowania Klienta o braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w takim terminie. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy. 

10. Koszt dostawy

Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności: Szczegółowy cennik dostawy znajduje się po kliknięciu w link "Dostawa"

11. Zwrot rzeczy – odstąpienie od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odbioru zamówienia. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie przez Klienta, przed upływem ww. terminu oświadczenia woli oraz przesłanie go na adres mailowy: info@modernclock.pl. Następnie należy odesłać zwracany towar na adres:
FH MEKM Marek Mazur. Pustków 481, 39-205 Pustków. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania. Klient otrzyma zwrot ceny za zwracany towar w ciągu maksymalnie 14 dni od otrzymania zwrotu.
2. Zwrotowi nie podlegają produkty personalizowane i tworzone na specjalne zamówienie. 


12. Reklamacje

Klient może złożyć  reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem: info@modernclock.pl, lub w formie pisemnej na adres: FH MEKM Marek Mazur, Pustków 481, 39-205 Pustków. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  •         imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  •         datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  •         przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  •         wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji MEKM zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
    MEKM rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
    Odpowiedź na reklamację wysyłana zostanie na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.13. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Rzeszowie Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


14. Postanowienia końcowe

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych MEKM wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdemu z Klientów przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane.